Kontakt os på 86 63 85 46

Dykkerassistent

Et dykkerteam består af mindst 3 personer: En dykker, en dykkerassistent og en hjælper

​Dykkerassistenten skal enten være uddannet erhvervsdykker eller have gennemført kurset Assistance ved Erhvervsdykning. Som dykkerassistent deltager man i tilrettelæggelsen af dykkerarbejdet og er under dykningen konstant i telefonforbindelse med dykkeren.

Dykkerassistenten skal være fortrolig med håndtering af dykkerudstyr og -værktøj samt kunne benytte dykketabeller og dykkerjournaler. I tilfælde af en ulykke skal man kunne yde den rette førstehjælp. Som dykkerassistent skal man deltage i et genopfriskningskursus i førstehjælp hvert andet år.

Kurset er godkendt af Søfartsstyrelsen.

Assistance ved Erhvervsdykning er godkendt som AMU-kursus med mulighed for begrænset deltagerbetaling, løntabsgodtgørelse og befordringsgodtgørelse.

Der udstedes deltagerbevis.

Deltagerkrav:

Fyldt 18 år
Kursus i grundlæggende førstehjælp

Undervisningen varer 37 timer og veksler mellem teori i klasseværelset, håndtering af udstyr i værkstedet og øvelser med praktisk assistance ved dykning:

  • Planlægning og tilrettelæggelse af dykkeropgaver
  • Håndtering og vedligeholdelse af dykkerudstyr og -værktøj
  • Praktisk assistance ved erhvervsdykning
  • Brug af dykketabeller og dykkerjournaler
  • Beregning af luftmængder og -forbrug
  • Betjening af højtrykskompressor
  • Beredskab og forhold ved dykkerulykker, herunder bjærgning, førstehjælp og diagnose
  • Dykketeori og dykkerjura