Kontakt os på 86 63 85 46

Miljøundersøgelser

Overvågning og undersøgelser af miljøtilstand i så, fjord og hav.

Undersøgelserne udføres af erfarne miljøteknikere og biologer efter NOVANA´s tekniske anvisninger.

Af øvrige miljøundersøgelser tilbyder vi bl.a.:

  • Profilmåling med elektronisk udstyr
  • Udtagning af vandprøver
  • Indsamling af planktonprøver
  • Indsamling og bestemmelse af bundfauna
  • Servicering af permanent måleudstyr
  • Beskrivelse og videodokumentation af miljøeffekter ved iltsvind
  • Beskrivelse og videodokumentation af miljøforhold ved og omkring
  • havbrug, opdrætsanlæg for skaldyr, udløbsledninger, klappladser mv.
  • Deltagelse i videnskabelige projekter
  • Tilsyn og videodokumentation