Kontakt os på 86 63 85 46

Ålegræsrestaurering

Multidyk deltager i øjeblikket i det strategiske forskningsprojekt Novagrass.

Formålet med Novagrass er at udvikle metoder og materiel til genskabelse af ålegræsbevoksning i vore farvande. Gennem de seneste 50-60 år er ca. 90 % af ålegræsset i Danmark forsvundet.

I løbet af 2015-16 forventer vi at være klar med fuldt udviklede metoder til at restaurere ålegræsbevoksninger.

Foreløbig kan vi tilbyde at udføre de forundersøgelser, der skal anvise, hvor det kan lade sig gøre at sætte ind med restaureringstiltag.

Forundersøgelserne består af:

  1. Kortlægning af eksisterende vegetation
  2. Kortlægning af stressfaktorer, som kan være en hindring for genskabelse af ålegræsset
  3. Kortlægning af egnede sedimenttyper til udsåning af ålegræsfrø