Kontakt os på 86 63 85 46

Havneundersøgelser

​Multidyk yder konsulentbistand og praktisk assistance til havne og offentlige myndigheder i forbindelse med oprensning og uddybning af havnebassiner og sejlløb, såkaldte klapsager.

Forurenet materiale skal anbringes i et sikret depot. Uforurenet eller lettere forurenet materiale kan måske nyttiggøres eller dumpes på en klapplads.

Depot, nyttiggørelse eller dumpning? Under alle omstændigheder stiller miljømyndighederne spørgsmål og kræver dokumentation.

Vi tilbyder bl.a.:

  • Rådgivning ved ansøgning om klaptilladelse
  • Opmåling og beregning af materialemængder
  • Forskriftsmæssig prøveudtagning
  • Kontakt til autoriserede miljølaboratorier
  • Vurdering af analyseresultater
  • Tilsyn med og opmåling af klappladser