Kontakt os på 86 63 85 46

Sedimentundersøgelser

Specialudviklet udstyr gør os i stand til at udtage vanskeligt tilgængelige bundprøver overalt, fra stærkt forurenede havne til dybe, mudrede søer med gasudvikling.

Med vores specielle teknik kommer prøverne uforstyrret til overfladen klar til analyse.

Vi har stor erfaring med korrekt udtagning, håndtering, fraktionering og konservering af bund- og kerneprøver til ethvert formål, fx næringsstoffluxe, miljøfremmede stoffer, geotekniske og biologiske parametre osv.

Videre til: