Kontakt os på 86 63 85 46

Søsalat – fra miljøproblem til resurse

Forsøg skal vise om den problematiske alge søsalat kan bruges til noget fornuftigt

Siden 2017 har Multidyk været erhvervspartner i det videnskabelige projekt Tang.Nu, som bl.a. skal vise, om søsalat kan anvendes fx som foder til husdyr. Multidyk deltager i kortlægning af forekomster af søsalat samt i udvikling af metoder og materiel til at tage den op på en skånsom måde.

Søsalat har i mange år skabt lugtgener for beboerne ved mange danske fjorde. Den er særdeles produktiv og kan under gunstige omstændigheder fordoble sin størrelse på få dage. De enkelte blade bliver let en meter lange og 30 cm brede og lægger sig lag på lag på fjordbunden. Ude i naturen er der ingen dyr, der formår at æde så store mængder søsalat. På et tidspunkt dør den og går i forrådnelse, spreder rådden lugt og dræber bundens dyreliv. Undertiden skyller den ind på strandene til gene for badegæsterne. Den er kort sagt en plage, man helst er fri for.

I stedet for udelukkende at betragte søsalaten som et miljøproblem vælger forskerne i Tang.Nu at se på den som en resurse. Den indeholder store mængder nyttige næringsstoffer og mineraler, som kan komme til gode andre steder, fx som foder til husdyr. Mange andre anvendelsesmuligheder er også i kikkerten, lige fra produktion af biogas, brændstof og gødning til menneskeføde, kosmetik og medicin.

Ud over at fjerne lugtgenerne, fjerner man samtidig de næringsstoffer, som salaten har optaget fra vandet. På landsbasis er der tale om at fjerne betragtelige mængder kvælstof og fosfor. Dermed kan der også blive tale om et effektivt virkemiddel til reduktion af næringsstoffer i de danske farvande.

Forsøgene foregår under ledelse af Århus Universitet i samarbejde med en række videnskabelige institutioner og virksomheder. Projektet løber over fire år og er støttet med midler fra Villum-Welux-fondene.

Se også: www.tangnu.dk