Kontakt os på 86 63 85 46

Sø- & fjordrestaurering

Iltsvind & iltmangel som følge af eutrofiering er et velkendt miljøproblem i mange søer og fjorde.

90 % af ålegræsset er forsvundet fra de danske farvande indenfor de seneste 60-70 år.

Søsalat har i mange år skabt lugtgener for beboerne ved mange danske fjorde.