Kontakt os på 86 63 85 46

Genetablering af ålegræs

Siden 2013 har Multidyk været erhvervspartner i det videnskabelige projekt Novagrass, hvis formål er at genskabe tidligere tiders udbredte forekomster af undervandsplanten ålegræs. 90 % af ålegræsset er forsvundet fra de danske farvande indenfor de seneste 60-70 år.

Multidyk deltager i udvikling af metoder og materiel til skånsom høst af ålegræsfrø samt at udså frøene i de områder, hvor ålegræsset er forsvundet.

Forsøgene foregår under ledelse af Syddansk Universitet i samarbejde med en række videnskabelige institutioner og virksomheder. Projektet er støttet med midler fra Innovationsfonden.

Vi tilbyder:

  1. Kortlægning af egnede områder til udsåning eller udplantning af ålegræs.
  2. Udsåning af frø og/eller udplantning af ålegræsplanter. Frø og planter hentes i sunde, eksisterende bestande uden at skade disse.

Se også: www.novagrass.dk